A- kullet ble født torsdag 12 oktober 2017

Det ble ei skjønn prinsesse.  

  • Ivan Yuventini Is Sibiri

    flotte far Ivan fra Russland

  • Selfi Rola'na Saltinio Versme

    flotte mor fra Litauen

  • Annabell the only one

    Den fineste prinsessen 5 dager gammel.