Fra NKK Lillehammer 13/8-16
Dommer Jan Törnblom
Excellent